หมึกแท้ HP รับรองคะว่าไม่เลอะ ใช้ง่าย !

หมึกของ HP ดีจริง ๆ ใช้แล้วรับรองคะว่าไม่เลอะ ใช้ง่าย เมื่อก่อนเคยสั่งซื้อหมึกแบบเติมใช้ หงุดหงิดมากเพราะเจ้านายบังคับใช้ พอใช้ไปเจ้านายบอกว่าหมึกแท้ดีกว่าเติมมีอีก ดิฉัน ก็เลยเสนอหน้าว่าควรใช้หมึกของแท้ HP ดีก่าใช้แล้วรับรองคะว่าไม่เลอะและง่ายด้วย