ใช้หมึกเติมมาระยะหนึ่งเครื่องจะเสียบ่อยมาก !

เปลี่ยนมาใช้หมึกแท้หลังจากใช้หมึกเติมมาระยะหนึ่งเครื่องจะเสียบ่อยมากต้องเปลี่ยน หลังใช้หมึกเติมเสียค่าเปลี่ยนเครื่องมากกว่าค่าตลับหมึกแท้ ทั้งค่ารถค่าเสียเวลา ทำให้ งานล่าช้าลูกค้าขาดความเชื่อถือ