ราคาถูกกว่าหมึกพิมพ์แท้ HP ก็ไม่คุ้ม !

เคยใช้หมึกแบบเติมทำให้ต้องเสียเวลาในการพิมพ์เอกสารใหม่ เพราะว่าเมื่อพิมพ์ออกมาผง หมึกบางครั้งจับตัวกันเป็นก้อน ไม่สม่ำเสมอ จึงต้องทำงานซ้ำเสียเวลาจริงๆ ถึงแม้มีราคา ถูกกว่าหมึกพิมพ์แท้HP ก็ไม่คุ้มอีกอย่างหมึกจะหมดเร็วกว่าซื้อหมึกพิมพ์แท้ HP ค่ะ