โบกมือลาให้กับหมึกเติม! อย่าลอง !

โบกมือลาให้กับหมึกเติม!อย่าลอง! แรก ๆ คิดว่าถูกจ่ายเงินนิดเดียวได้หมึกเต็มตลับประหยัด เงินกว่าซื้อหมึกแท้ตั้งเยอะความคิดนี้ผิดมาก เพราะเสียทั้งเงินและเวลาลูกทำรายงานจะส่ง อาจารย์ก็ส่งไม่ได้พิมพ์ออกมาตัวอักษรขาด ๆ หาย ๆ บางหน้าก็ชัดบางหน้าก็ไม่มีอะไรออกมา