ต้องการงานออกมาดี เลยใช้ของแท้ !

ผมใช้เครื่องพิมพ์ HP มาสิบกว่าปีแล้วครับ ตั้งแต่ HP670, HP D2525 และปัจจุบันใช้ D2560 และทุกครั้งจะใช้หมึกพิมพ์ของแท้ตลอดครับ ยอมรับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ HP จริงๆ ครับ ผมทำธุรกิจก็ต้องการงานออกมาดี เลยใช้ของแท้ เนื่องจากคุณภาพหมึกจะดีกว่า หมึกแบบเติมครับ ให้สีที่สมจริง และเกาะเนื้อกระดาษได้ดีกว่าครับ ไม่เลอะ ไม่เปื้อน ใช้หมึก แท้ทำให้เครื่องพิมพ์อยู่ได้นานครับ