ได้ผลงานที่ไม่พึงพอใจ !

โอ๊ย........อยากบอกว่าเคยใช้หมึกพิมพ์แบบเติมเพียงครั้งเดียวเพราะอยากประหยัด ทั้งเสียเงินซื้อหมึกแถมยังได้ผลงานที่ไม่พึงพอใจ........ แถมยังทำให้เครื่องปรินส์เสีย อีกเสียทั้งเงินยังไม่พอยังต้องเสียเวลาอีก...แทบเป็นบ้าเลย