เครื่องพิมพ์เสีย เนื่องจากผลของหมึกเทียบเท่า!

ที่บริษัทมี Cost ค่าใช้จ่ายด้านหมึกสูง เราเลยหาหมึกเทียบเท่ามาใช้งานผลปรากฏว่า ค่าใช้จ่ายลดลง แต่สิ่งที่ตามมาคือเครื่องพิมพ์เสีย เนื่องจากผลของหมึกเทียบเท่า หลังจากนั้นเราเลิกใช้งานหมึกเทียบเท่าทั้งหมด โดยเปลี่ยนมาใช้งานหมึกแท้ของ HP ทั้งหมด ทั้งประหยัดและปลอดภัยต่อเครื่องของผมด้วย