ใช้ไม่ถึงอาทิตย์หมึกสีจาง !

หาคำตอบไม่ได้ ดิฉันซื้อหมึกทดแทนมาใช้ไม่ถึงอาทิตย์หมึกสีจางและโทรเช็คกับพนักงาน ขายหมึกทดแทนได้รับคำตอบแบบจิ๊ดเจ็บใจว่า ไม่รู้และไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ทำให้น่า เบื่อมากจนต้องกลับมาใช้หมึกจริงดีกว่าไม่เสียเวลาและไม่ต้องเสียเงินมากด้วย