ใช้หมึกแบบเติมไม่คุ้มจริง ๆ ครับ !

เคยใช้หมึกแบบเติมแล้วมักจะเจอปัญหาพิมพ์งานแล้วตัวอักษรไม่ชัดเจน หมึกรั่วออกมา เลอะงานพิมพ์บ่อยมาก นึกว่าจะช่วยบริษัทประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ผมว่าใช้หมึกแบบเติมไม่ คุ้มจริง ๆ ครับ