น้ำหมึกผสมกันไม่ได้สีตามที่ต้องการ !

การใช้หมึกเติม น้ำหมึกจะไม่มีคุณภาพเท่ากับหมึกแท้ที่มีตลับรองรับ บางครั้งน้ำหมึก ผสมกันออกมาไม่ได้สีตามที่ต้องการ บางครั้งพิมพ์ออกมาแล้วน้ำหมึกเลอะเปรอะกระดาษ เพราะแห้งช้า แต่ถ้าใช้ hp หมึกแท้ จะไม่พบปัญหาดังกล่าว เพราะมั่นใจในคุณภาพ