คุณภาพก็ต่างกว่ากันเยอะกับของแท้ !

ไม่เคยใช้ แต่เคยเห็นเขาใช้กัน งานที่พิมพ์ไม่ค่อยละเอียด สีไม่ได้มาตรฐาน คุณภาพก็ต่าง กว่ากันเยอะกับของแท้ ก็เป็นเหตุผลที่ผมไม่เลือกใช้หมึกพิมพ์แบบเติม เพราะอยากให้งาน ออกมาดีจึงใช้ผลิตภัณฑ์ของ hp