พิมพ์งานสีจะไม่สวย ไม่เสมอกัน !

เนื่องจากหมึกที่ใช้อยู่หมด ความที่กลัวเสียเงินเยอะ เลยไปให้ร้านเติมหมึกในตลับเก่า หลังจากนั้นเวลาพิมพ์งานสีจะไม่สวย ไม่เสมอกัน หมึกไม่คอยออก หัวเข็มใช้งานมาก จึงทำให้เครื่องเสีย ครั้งต่อไปจะไม่ใช้หมึกแบบเติมแล้ว แต่จะใช้หมึกพิมพ์ที่เป็นของจริง