น้ำหยดใส่เป็นรอยดวงด่าง !

เคย print สารนิพนธ์ด้วยเครื่องยี่ห้ออื่นและหมึกเติมไปปรึกษากับอาจารย์ แต่ตัวอักษร ไม่คมชัด แถมยังถูกน้ำหยดใส่เป็นรอยดวงด่าง ทำให้สูญเสียความน่าเชื่อถือของข้อมูลไป เราก็ขาดความมั่นใจ เหมือนไม่ตั้งใจทำงาน เดือนที่แล้วจึงไปซื้อเครื่องพิมพ์ hp และหมีก พิมพ์ของhp มาใช้ทั้งset เลยค่ะ print คมชัด หมึกไม่เลอะเทอะ ลูกๆ ทั้งสองคน ก็ชอบ ใช้print รายงาน ทำการบ้านไปส่งครู แถมยังช่วยเหลือเพื่อนๆprint ไปเผื่อด้วยค่ะ ขอบคุณ hp มากค่ะ