ตัวอักษรขาด ๆ หาย ๆ เบลอ !

ใช้หมึกของแท้ มีความมั่นใจ สะดวก พรินแล้วคมชัด ใช้หมึกแบบเติมทำให้พรินเตอร์ ใช้ได้ไม่นานทำให้พรินเตอร์เสียง่ายโดยเฉพาะหัวหมึก เปลืองกระดาษเพราะพรินออกมา ตัวอักษรขาด ๆ หาย ๆ เบลอ สกปรกเลอะเทอะ อารมณ์เสียเลย