ปวดหัว+เสียเวลา ใช้ของแท้ดีกว่า !

คุณภาพงานที่ได้จากการพิมพ์ด้วยหมึกเติมต่ำมาก เมื่อเทียบกับการใช้ตลับแท้ และการที่ ต้องหาข้อมูลจากเน็ตว่าคุณภาพเครื่องรุ่นใดเติมหมึกได้หรือไม่และเมื่อไม่สามารถพิมพ์งาน จากหมึกเติมมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ปวดหัว+เสียเวลา ใช้ของแท้ดีกว่า